Rubriky
letecké služby letectví letiště

Regionální letiště Přerov

prerovLetiště Přerov – Bochoř se nachází 4 km jihozápadně od města Přerov a má statut neveřejného mezinárodního letiště se smíšeným provozem. Olomoucký kraj společně se Zlínským krajem a statutárním městem Přerov založili akciovou společnost Regionální letiště Přerov a.s., jejíž hlavním úkolem je zajištění civilního provozu a postupný rozvoj civilní části letiště na veřejné mezinárodní letiště.