Rubriky
aerolinky

Aerolinky SkyEurope skončily, zapomeňte

logo SkyEuropeKonečný krach známých nízkonákladových aerolinek pomůže několika věcem, a to zejména všobecnému pochopení provozovatelů i cestujících, že za cenu MHD se dlouhodobě létat prostě nedá. Patříte-li mezi ty, kteří si ještě letenky problematických SkyEurope zakoupili, máte poslední šanci jak získat své peníze zpět, nebo alespoň moc neprodělat.

Rubriky
aerolinky letiště

Nejtiššími dopravci na pražském letišti jsou Wizz Air a Austrian Airlines

logo Letiště PrahaV červnu zvítězila ve 3. ročníku soutěže Nejtišší dopravce na Letišti Praha letecká společnost Wizz Air v kategorii proudových letadel a společnost Austrian Airlines v kategorii vrtulových letadel. Ve čtvrtek o tom informovala mluvčí Letiště Praha Eva Krejčí. Soutěž o Nejtiššího dopravce vyhlašuje Letiště Praha ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 pravidelně, a to na období, kdy je letecký provoz na Ruzyni nejintenzivnější. Letos je to od června do října.

Rubriky
aerolinky cestování

Pokud zkrachuje SkyEurope, bude postižených 10 tisíc českých turistů

logo AČCKAPřípadných krachem slovenských nízkonákladových aerolinek SkyEurope je ohroženo na 10 tisíc českých turistů. Uvedl to v pátek člen prezidia a tiskový mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) Tomio Okamura. „Odhadujeme, že je v současnosti několik tisíc Čechů se SkyEurope v zahraničí a ještě větší množství má zakoupené letenky a ještě neodletěli. Letecké společnosti totiž nejsou pojištěny proti úpadku, lidé tak nemají žádný zákonný nárok na vrácení zaplacených letenek,“ uvedl Okamura.

Rubriky
letiště

Letiště Praha – vyhrajte týden parkování na letišti zdarma

Pravidla soutěže „Zúčastněte se soutěže s Letištěm Praha, a. s.,
a vyhrajte týden parkování na letišti zdarma! “
1. Pořadatelem a organizátorem soutěže je akciová společnost Bison & Rose se sídlem
v Praze 6, Bělohorská 33, IČO: 25660004 DIČ: CZ 25660004 (dále jen „pořadatel“)
2. Technické zajištění: SMS servis poskytuje Erika a.s., Na Příkopě 9 – 11, Praha 1, 110 00.
(dále jen Provozovatel)
3. Soutěž bude probíhat na území České republiky od 1. 5. 2009 (00:01) do 31. 8. 2009. (23:59)
4. Princip a základní podmínky soutěže
4.1. Do soutěže se můžete zapojit, pokud pošlete prostřednictvím SMS zprávy odpověď na
hlasovací otázku:
Kolik krytých parkovišť mohou využít cestující přímo na Letišti Praha?
A. žádné, B. jedno, C. dvě
4.2. Soutěžní SMS musí být ve tvaru:
LP mezera ODPOVED (A, B nebo C) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA
(bez diakritiky) a odeslána na tel. číslo 900 06 09. Cena SMS je 9 Kč včetně DPH.
Příklad SMS: LP_2_JAN_NOVAK_POLNI 7_ 411 00_ PRAHA (_označuje mezeru)
4.3. Do soutěže bude přijata pouze SMS začínající stanoveným klíčovým písmenem: LP
4.4. Z jednoho telefonního čísla se lze zapojit pouze maximálně 10x za období soutěže.
4.5. Adresa uvedená v SMS bude brána jako doručovací adresa pro případnou výhru.
5. Výherci a výhry v soutěži
5.1. Ze zaslaných SMS bude brána každá 100. (stá) SMS doručená v soutěžní období jako
výherní.
5.2. Soutěžní období je období od 1.5 (00:01) do 31.8.2009 (23:59).
5.3. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném
tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR
(např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS
zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující
podmínky soutěže. Pořadatel soutěže a Organizátor si vyhrazují právo konečného
posouzení zaslaných soutěžních SMS zpráv.
5.4. Nedoručení informativní zprávy ze strany technického správce znamená, že soutěžní
SMS zpráva soutěžícího nebyla pořadateli doručena. V případě zaslání SMS ve špatném
tvaru nebo s neplatným kódem dostane soutěžící SMS odpověď o neplatnosti zaslané
SMS zprávy.
5.5. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá
nárok výhru reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění
v hodnotě výhry.
Každý účastník může být vybrán pouze jednou za dobu trvání soutěže. V případě
opakované výhry bude výherce z dalšího výběru vyřazen a bude vybrán náhradní
výherce.
5.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za případně vzniklou škodu spojenou s čerpáním výhry
výhercem. Dále Pořadatel neodpovídá za ztrátu zásilky s výhrou či její jiné poškození
v průběhu dopravy k výherci.
5.7. Rozeslání výher bude probíhat průběžně, nejpozději pak do 10. 9. 2009
6. Všeobecné podmínky
6.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným bydlištěm
na území České republiky, vždy však s doručovací adresou v ČR. V případě spotřebitelů
mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži,
tak pro případné převzetí výhry.
6.2. Každý účastník v soutěži uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese
bydliště a dalších údajů v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“), společnosti
Bison & Rose se sídlem v Praze 6, Bělohorská 33 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 58926 souhlas se zpracováním
svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, předání
výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu
3 let. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném
rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob
pověřených pořadatelem, zejména agenturami pověřenými technickým zajištěním této
soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas
odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona
č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je
opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Účastník dává bezplatný souhlas též
se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích
prostředcích a na webové stránce pořadatele v souvislosti s konáním této soutěže
6.3. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci
a zároveň jsou ze soutěže vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci všech
partnerských společností, které se na přípravě a realizaci soutěže jakkoli podílejí.
6.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla této
soutěže, případně soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání soutěže.
6.5. Pořadatel soutěže má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných
záležitostí, s čímž účastník soutěže výslovně souhlasí.
6.6. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v
případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží
spojené. Provozovatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě,
že by takový účastník porušoval pravidla této soutěže, v rámci soutěže jednal v rozporu s
dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno Provozovatele, anebo byl
z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by
vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze
Provozovateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3
pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.
Rozhodnutí Provozovatele o námitce je konečné.

logo Letiště PrahaLetiště Praha nabízí řidičům téměř 4.500 parkovacích míst. Plánujete-li v nejbližší době služeb některého z parkovišť Letiště Praha využít, můžete se zúčastnit jednoduché soutěže a parkovat celý týden zdarma.

Rubriky
letiště

Letiště Praha přichází s výraznými slevami parkovného

logo Letiště PrahaOd 1. srpna 2009 Letiště Praha výrazně upravuje ceny za využití parkovišť. „Snížení cen parkovného představuje vstřícný krok směrem k široké cestující veřejnosti, jíž chceme poskytovat kvalitní a komplexní služby za dostupné ceny,“ říká vrchní ředitelka Letiště Praha pro Neletecký provoz, služby a transformaci Marcela Hrdá.